Kwaliteit

U besteedt een flinke hap uit uw budget aan nieuwbouw of renovatie. Daartegenover hebt u dan natuurlijk ook hoge verwachtingen aangaande kwaliteit, zowel materialen als plaatsing.

DAMAN komt u daarin tegemoet door eigenaar te zijn van 2 KIWA certificaten.

KIWA is een onafhankelijke en geaccrediteerde certificaatsinstellig die ons op regelmatige tijdstippen controleert.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.kiwa.be

KIWA commercieel leaflet
KIWA technisch leaflet

 kiwa ssk 1001kiwa ssk 1002

Garantie

Tekst garantievoorwaarden